Contemporary Artist

Contemporary Art  (C) Lidwien van Noorden Colorsunwind 

(C) Lidwien van Noorden Colorsunwind 2018

Is't all about cubes? It's also about chairs 2018

Lidwien is a contemporary artist; monumental, conceptuel, paintings, textiles ,decor, costumes, mixed media and poëts*.

Interview and overview 2018 on Youtube Colorsunwind *.

Images of her artworks will soon be uploaded, for now check her artist facebook page, Pinterest Colorsunwind, Lidwien van Noorden Colorsunwind on instagram and movies like “Rustle” at Youtube Colorsunwind *.

“Lidwien wil niet zozeer de zichtbare werkelijkheid in beeld brengen, maar allerhande ervaringen en gedachten vorm geven. Haar gedichten en artworks zijn soms grof, soms verfijnd, soms conceptueel. Zij vergelijkt het ‘maken’ met intuïtief denken in verf, gips, hout of welk materiaal zij dan ook verzameld heeft. Wereldse en actuele thema’s en persoonlijke mijmeringen staan vaak centraal in haar werk. Ze voorziet haar gedichten en beelden regelmatig van poëtische titels die niet duiden op één mogelijke betekenis, maar verschillende associaties oproepen”

Feel free to call Lidwien +31-622967745  or mail if you’re interested in her art or advises*.

Lidwien is also owner of Advies-Opleidingsbureau Colorsunwind for social and educational ambits.

Artist at work 2017

Expositions

 • “Feest” Theater aan de Parade, november-februari 2018-2019
 • Atelierroute ‘s-Hertogenbosch, september 2018
 • Én en expo @Muzerije, september 2018
 • “Verloren-herboren” STOK, juni 201
 • “Is it all about cubes? It is also about chairs”  Expo @ Zichtlijnen Kruithuis mei 2018
 • PoëziePodium Willem Twee, maart 2018
 • Duo-expo It’s all about cubes @België februari 2018
 • Expo Rauwe Kost @Willem Twee Kunstpodium januari 2018
 • PoëziePodium WijnLokaal073 november 2018
 • Expo Hartstocht @Muzerije september 2017
 • Expo Bosch Art Support @Artibosch september 2017
 • Sluis 0 Jutter, social design-erfgoed-community-landscape-art @BosscheBrugwachtershuisjes april-mei 2017
 • Expo @Bij Katrien augustus 2016
 • Open atelier 2013
 • Solo-expo @K2 1997 en 2002
 • Open atelier 1991
 • Solo-expo Signalementen @ museum Kruithuis 1987
 • Solo-expo @ Kasteel Herlaer 1986

Lidwien is member of  ‘De kunst van Brabant” ,  bestuurslid (verbinder /curator expo’s) van STOK en lid van Kubra, coach en curator voor BosschArtSupport en bestuurslid van VOLOP en Dukebox Urban Arts Productiehuis.  (Uitgebreid cv.)

Recommendations  

@ Expo Rauwe Kost (c) Lidwien van Noorden 2017

Atelier Lidwien van Noorden Colorsunwind 
(foto: Huub Smits)

The artist at work 

*In dutch:

Lidwien is hedendaags kunstenaar. Zij maakt poëzie, schilderijen, monumentale conceptuele kunst, textiele objecten, decor en kostuums en mixed media. Meer foto’s van haar kunstwerken worden binnenkort geplaatst, voor nu kijk op; mijn artist facebook page, Pinterest Colorsunwind , Lidwien van Noorden Colorsunwind on instagram en film zoals “Rustle” of over expo’s op Youtube Colorsunwind.

Voel je vrij Lidwien te bellen+31-622967745  of mailen  over haar kunsten en advieswerk. 

Lidwien is ook eigenaar van  Advies-en Opleidingsbureau Colorsunwind voor o.a. de sociale en educatie sector.

Recommendations  Een actuele:

“Wat me in jouw werk opvalt is je speelsheid en je “vondsten”, het werken met diverse materialen. Jij zoekt niet, jij vindt ( Picasso zei dat van zichzelf) en daar gaat het om. Vanuit een vrije, open fantasie, gesteund door een degelijk innerlijk bewust-zijn / bewust-voelen, met materiaal omgaan en daarmee dat ondefinieerbare tikkeltje “meer” realiseren”. 2018

 

 

 

Contemporary Visual Artist Bestuurder Adviseur Opleider Nachtburgemeester073