CV Lidwien van Noorden

CV Lidwien van Noorden

Hedendaags beeldend kunstenaar en curator.

o Contemporary artist; (Monumental, mixed-media, textiles, paintings) 1982- heden. (Mijn werk en portfolio’s zijn te vinden op facebook, instagram, pinterest en youtube; zie links in the sidebar);

 • Atelierroute ‘s-Hertogenbosch september 2018
 •  Én en expo @Muzerije  september 2018
 • “Verloren/Herboren” @STOK Juni 2018
 • “Is it all about cubes? It is also about chairs”  Kruithuis mei 2018
 • PoëziePodium Willem Twee, maart 2018
 • Duo-expo It’s all about cubes @België februari 2018
 • Expo Rauwe Kost @Willem Twee Kunstpodium januari 2018
 • PoëziePodium WijnLokaal073 november 2018
 • Expo Hartstocht @Muzerije september 2017
 • Expo Bosch Art Support @Artibosch september 2017
 • Sluis 0 Jutter, social design-erfgoed-community-landscape-art @BosscheBrugwachtershuisjes april-mei 2017
 • Expo @Bij Katrien augustus 2016
 • Open atelier 2013
 • Solo-expo @K2 1997 en 2002
 • Open atelier 1991
 • Solo-expo Signalementen @ museum Kruithuis 1987
 • Solo-expo @ Kasteel Herlaer 1986
 • Kruithuis 1987
 • Solo-expo @ Kasteel Herlaer 1986

o Lidwien is member of art-associations als; ‘De kunst van Brabant”,  STOK en Kubra.  Ook aspirant- bestuurslid (verbinder /curator expo’s) bij Kubra en STOK, coach en curator voor BosschArtSupport (Muzerije) en bestuurslid van VOLOP en Dukebox Urban Arts Productiehuis.

“Lidwien wil niet zozeer de zichtbare werkelijkheid in beeld brengen, maar allerhande ervaringen en gedachten vorm geven. Haar gedichten en artworks zijn soms grof, soms verfijnd, soms conceptueel. Zij vergelijkt het ‘maken’ met intuïtief denken in verf, gips, hout of welk materiaal zij dan ook verzameld heeft. Wereldse en actuele thema’s en persoonlijke mijmeringen staan vaak centraal in haar werk. Ze voorziet haar gedichten en beelden regelmatig van poëtische titels die niet duiden op één mogelijke betekenis, maar verschillende associaties oproepen” @Lidwien van Noorden Colorsunwind. (Haar werk en portfolio’s zijn te vinden op facebook, instagram, pinterest en youtube; zie links in the sidebar)

 

Adviseur, opleider, coach, communicator:

Profiel. Insights Assesment.

Investeren in mensen en talentontwikkeling zijn mijn vak en passie. “Lidwien houdt de vaart in projecten en is een veelzijdige, inspirerende visionair, senior adviseur-manager-productieleider en opleider-coach, voorzitter-moderator en communicator. Ze komt met innovatieve ideeën, heeft een vernieuwende aanpak en zorgt voor een goede implementatie”

Advies en management.

• Bestuursfuncties, adviesopdrachten, sponsorwerving, productieleiding in de sociale-jeugd- kunst-cultuur-theater-erfgoed-educatie-onderwijs sector b.v. voor Summa College, La Salle, STOK, St.Wereldbeelden, WorldPressPhoto, Dukebox urban productiehuis, VOLOP, ZIMIHC theater & RestovanHarte. 2015 – heden

• Senior adviseur, opleider, opdracht-leider bij K2 (Centrum voor maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdvraagstukken). Voor gemeenten en organisaties in Noord-Brabant. 1991-2016;
o Opdracht- teamleider en beleidsadviseur t.a.v. innovatie, informatie, participatie, social design, transitie jeugdzorg-welzijn, educatie, onderwijs, sociaal domein.
o Auteur “Hoe zorg je dat we samen transformeren?” in Om de Jeugd, SWP 2015 en andere publicaties in vakbladen ( fysiek en digitaal). Workshops en spreker op landelijke congressen.
o Voorzitter provinciale kennisnetwerken voor passend onderwijs, sociale wijkteams, directies kinderopvang-speelzaalwerk-IKC’s.
o Adviseur en projectleider voor buitenruimte-erfgoed-en leefbaarheidprojecten.
o Erkend adviseur en interne auditor kwaliteitssysteem IiP en interne audittrainer INK, HKZ.
o Expert-klankbord redactieteam landelijk Pedagogisch Kader; 0-4 jaar, 4-13 jaar, Gastouderopvang en Samen Verschillend. Auteur hoofdstuk 22 ‘Beeldende expressie’.

• Medeoprichter en bestuurslid jongeren kunsten broedplek Totaalcafé Boulevard te ’s-Hertogenbosch. 1982-1992

Opleider, coach en supervisie.

• Coach voor performance- mixed media- visuele- auditieve- theatrale-dansante ‘kunstenaars in de dop’ en hun begeleiders o.a. bij BoschArtSupport, Studio 073, Muzerije, Dukebox. 2015-heden

• Opleider bij MeeK2 (sociaal domein)*. 2015-2016

• Opleider “Een klas apart”; museumeducatie en passend onderwijs voor LCM (Landelijke Consulenten Musea). 2015-2017

• Opleider, methodiekontwikkelaar, trainer, coach, supervisor K2 *. Voor gemeenten en organisaties in Noord-Brabant. 1991-2016:
o Trainingen en opleidingen voor ‘ vroegsignalering en meldcode HGKM’, ‘leren op de werkplek’, ‘zelfsturende teams’, kantelingen in het onderwijs, sociaal- en jeugddomein, de nieuwe professional, werken met vrijwilligers, partnerschap met ouders, jongeren-burgerparticipatie, overheidsparticipatie, passend onderwijs, pedagogisch beleid en handelen kinderopvang-speelzaalwerk-IKC’s.
o Ontwikkelaar leertraject Intercultureel vakmanschap Academische WerkplaatsDiversiteit) ism AvansHogeschool en PON.
o Train de trainer training; ‘Alle kinderen zijn kunstenaars’

Docent en onderwijs.

• Externe beoordelaar afstudeeronderzoeken Avans Hogeschool Bestuurskunde. 2016-heden

• Gastcolleges sociaal domein, kinderopvang, brede scholen SummaCollege, KW 1 College, Fontys en Avans Hogeschool . 1991-heden

• Leraar beeldende vakken, kunst en kunstbeschouwing. (middelbaar onderwijs, volwasseneducatie, jeugdeducatie). 1980- heden.

Overige werk- ervaring.

o Verkozen Duo-nachtburgemeester073 ’s-Hertogenbosch. 2016-heden.
o Initiator-participant kantelingen in verschillende sectoren. 1991-heden.
o Productieleider-asistent- acteur o.a. voor theatermakers Theaterfestival Boulevard en muziek-theater producties DJC recording. 1990-heden.

Academisch werk- en denkniveau. Selectie opleidingen;

• Academie schone kunsten; monumentaal mixed-media  2015-heden
• Opleiding voor participerend drama, Formaat Rotterdam 2015
• Registratie docent CRKBO 2014
• Senior project- en procesmanagement NCOI 2011
• Senior opleider en Train de trainer, De Galan School 2010
• Erkend adviseur IiP (kwaliteitssysteem Investors in People) 2005-2010
• Adviesvaardigheden senior-adviseurs, Avicenna 2009
• Advies- en trainingsvaardigheden, Gijswijt 2002
• Management, Lokaal bestuur en beleid Open Universiteit 1990
• Lerarenopleiding beeldende vorming, Tilburg 1979

Recommendations

Overige informatie.

Lidwien beheerst vijf talen; nederlands, engels en duits op professioneel niveau; frans behoorlijk en spaans op niveau 2. Haar interesses zijn naast issues over ‘opgroeien’, ‘talentontwikkeling’, kunst of ‘community’ o.a; politiek, wetenschap, reizen, dansen, wandelen en fietsen.

* Leerinterventies: CEDEO certificering; Kwaliteit en klanttevredenheid: de trainingen die Lidwien van Noorden Colorsunwind heeft ontwikkeld en uitgevoerd voor K2 zijn Cedeo-gecertificeerd als maatwerktrajecten. Deze erkenning betekent dat meer dan 90 % van de klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de prestaties. Een Cedeo-erkende opleider voldoet aan vastgestelde criteria voor kwaliteit, continuïteit en praktijkgerichtheid.

Contemporary artist & Nachtburgemeester073 & adviseur opleider