CV Lidwien van Noorden

CV Lidwien van Noorden

Kort; CV lidwien van Noorden

Visueel  kunstenaar , performer en curator.

o Contemporary artist, performer and  curator; (mixed-media, paintings, performances, cross overs ).

“Lidwien is beeldend kunstenaar en performer. Haar werk varieert van schilderijen, objecten en installaties tot kostuums, performances en films. Ze werkt regelmatig samen met andere beeldend-, film-, en podium- kunstenaars aan objecten of uitvoeringen.
Allerhande mondiale issues en persoonlijke belevingen zijn haar inspiratiebron. Lidwien wil zichtbaar maken wat vervreemdt. Beeldend vervreemdt, maar ook in de mind. Zoals in haar serie ‘Home?, waarin ze historische en actuele thema’s en onze vrijheid, oordelen en normen onder de loep neemt.”

Mijn werk en portfolio’s zijn te vinden op facebook, instagram, pinterest en youtube; zie links in the sidebar; Artmovies en expo movies  in HD quality bekijk je het beste op Youtube Colorsunwind .

Recente expo’s en performances;

 • Update , Arti&Amicitea Amsterdam , april mei 2024
 • Het Theekransje, performance art i.o.v. Ongekend 2023
 • It’s in the news We live in fogs, at Arti et Amicitea Amsterdam 2023
 • De nieuwe buurvrouw , performance art,  i.o.v. Ongekend 2023
 • I don’t like pink,  arteducation, Willem Twee Kunstruimte  2022
 • We’re on the road to nowhere , Gallerie Noord-Zuid , België 2022
 • EPISODES , Melkfabriek, oktober 2021
 • IN DE (S)MAAK , performance movie , 2021
 • STARK, trio-solo ( art and curator) @Melkfabriek 2020
 • Tic head island, 80 days quarantine,   augustus 2020
 • “Collab Collide Collapse 2020”  @Werkwarenhuis maart 2020
 • Tekens in de tijd ,  mei-juni 2019
 • “Collab Collide Collapse” Melkfabriek, februari 2019
 • “Feest’ Theater aan de Parade november-februari 2018-2019
 • Atelierroute ‘s-Hertogenbosch september 2018
 •  Én en expo @Muzerije  september 2018
 • “Verloren/Herboren” @STOK Juni 2018
 • “Is it all about cubes? It is also about chairs”  Soloexpo  Kruithuis mei 2018
 • Duo-expo It’s all about cubes, België februari 2018
 • Expo Rauwe Kost ( art and curator) @Willem Twee  januari 2018
 • Expo Bosch Art Support ( art and curator) @Artibosch 2017
 • Artist in residence ;Sluis 0 Jutter, social design-erfgoed-community-landscape-art @BosscheBrugwachtershuisjes april-mei 2017

o Lidwien is partner of member van art-associations als; ‘De kunst van Brabant”, STOK en Ongekend. Ook bestuurslid (verbinder /curator expo’s) bij BAS ( Bossch Art Space) en bestuurslid van VOLOP . Tot 2023 ook voorzitter van het bestuur van Dukebox Urban Arts Productiehuis Den Bosch en Nachtburgemeester073.

 

Adviseur, opleider, coach, communicator:

Profiel. Insights Assesment.

Investeren in mensen en talentontwikkeling zijn mijn vak en passie. “Lidwien houdt de vaart in projecten en is een veelzijdige, inspirerende visionair, senior adviseur-manager-productieleider en opleider-coach, voorzitter-moderator en communicator. Ze komt met innovatieve ideeën, heeft een vernieuwende aanpak en zorgt voor een goede implementatie”

Advies en management.

• Bestuursfuncties, adviesopdrachten, sponsorwerving, productieleiding in de sociale-jeugd- kunst-cultuur-theater-erfgoed-educatie-onderwijs sector b.v. voor Summa College, La Salle, STOK, Stichting Wereldbeelden;  WorldPressPhoto, Dukebox urban productiehuis, VOLOP,  ZIMIHC theater & RestovanHarte.   2015 – heden

• Senior adviseur, opleider, opdracht-leider bij K2 (Centrum voor maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdvraagstukken). Voor gemeenten en organisaties in Noord-Brabant. 1991-2016;
o Opdracht- teamleider en beleidsadviseur t.a.v. innovatie, informatie, participatie, social design, transitie jeugdzorg-welzijn, educatie, onderwijs, sociaal domein, kunsteducatie.
o Auteur “Hoe zorg je dat we samen transformeren?” in Om de Jeugd, SWP 2015 en andere publicaties in vakbladen ( fysiek en digitaal). Workshops en spreker op landelijke congressen.
o Voorzitter provinciale kennisnetwerken voor passend onderwijs, sociale wijkteams, directies kinderopvang-speelzaalwerk-IKC’s.
o Adviseur en projectleider voor buitenruimte-erfgoed-en leefbaarheidprojecten.
o Erkend adviseur en interne auditor kwaliteitssysteem IiP en interne audittrainer INK, HKZ.
o Expert-klankbord redactieteam landelijk Pedagogisch Kader; 0-4 jaar, 4-13 jaar, Gastouderopvang en Samen Verschillend. Auteur hoofdstuk 22 ‘Beeldende expressie’.

• Medeoprichter en bestuurslid jongeren kunsten broedplek Totaalcafé Boulevard te ’s-Hertogenbosch. 1982-1992

Opleider, coach en supervisie.

• Coach voor performance- mixed media- visuele- auditieve- theatrale-dansante ‘kunstenaars in de dop’ en hun begeleiders o.a. bij BoschArtSupport, Studio 073, Muzerije, Dukebox en Ongekend. 2015-heden

• Opleider bij MeeK2 (sociaal domein)*. 2015-2016

• Opleider “Een klas apart”; museumeducatie en passend onderwijs voor LCM (Landelijke Consulenten Musea). 2015-2017

• Opleider, methodiekontwikkelaar, trainer, coach, supervisor K2 *. Voor gemeenten en organisaties in Noord-Brabant. 1991-2016:
o Trainingen en opleidingen voor ‘ vroegsignalering en meldcode HGKM’, ‘leren op de werkplek’, ‘zelfsturende teams’, kantelingen in het onderwijs, sociaal- en jeugddomein, de nieuwe professional, werken met vrijwilligers, partnerschap met ouders, jongeren-burgerparticipatie, overheidsparticipatie, passend onderwijs, pedagogisch beleid en handelen kinderopvang-speelzaalwerk-IKC’s.
o Ontwikkelaar leertraject Intercultureel vakmanschap Academische WerkplaatsDiversiteit) ism AvansHogeschool en PON.
o Train de trainer training; ‘Alle kinderen zijn kunstenaars’

Docent en onderwijs.

* Kunst met kunsteducatie ; http://www.colorsunwind.nl/i-dont-like-pink-kunsteducatie-kunstloc-lidwien-van-noorden/   , 2022-heden

• Externe beoordelaar afstudeeronderzoeken Avans Hogeschool Bestuurskunde. 2016-heden

• Gastcolleges sociaal domein, kinderopvang, brede scholen SummaCollege, KW 1 College, Fontys en Avans Hogeschool . 1991-heden

• Leraar beeldende vakken, kunst en kunstbeschouwing. (middelbaar onderwijs, volwasseneducatie, jeugdeducatie). 1980- heden.

Overige werk- ervaring.

o Initiator en curator kunst exposities en happenings.  2013-heden     o Nachtburgemeester073 ’s-Hertogenbosch. 2016-2023.
o Initiator-participant kantelingen in verschillende sectoren. 1991-heden.
o Productieleider-asistent- acteur o.a. voor theatermakers Theaterfestival Boulevard en muziek-theater producties DJC recording. 1990-heden.

Academisch werk- en denkniveau. Selectie opleidingen;

• Academie schone kunsten; mixed-media  2015-2020
• Opleiding voor participerend drama, Formaat Rotterdam 2015
• Registratie docent CRKBO 2014
• Senior project- en procesmanagement NCOI 2011
• Senior opleider en Train de trainer, De Galan School 2010
• Erkend adviseur IiP (kwaliteitssysteem Investors in People) 2005-2010
• Adviesvaardigheden senior-adviseurs, Avicenna 2009
• Advies- en trainingsvaardigheden, Gijswijt 2002
• Management, Lokaal bestuur en beleid Open Universiteit 1990
• Lerarenopleiding beeldende vorming, Tilburg 1979

Recommendations  Een kleine greep uit actuele:

Kunstenaar; “Wat me in jouw werk opvalt is je speelsheid en je “vondsten”, het werken met diverse materialen. Jij zoekt niet, jij vindt ( Picasso zei dat van zichzelf) en daar gaat het om. Vanuit een vrije, open fantasie, gesteund door een degelijk innerlijk bewust-zijn / bewust-voelen, met materiaal omgaan en daarmee dat ondefinieerbare tikkeltje “meer” realiseren”. 2018

Samenlever; ” Leuk was dat ik mede door jou naar Totaalcafé Boulevard kon, 😃 maar dat was toen… gelukkig bestaan de dj’s nog 😜. Ik vind jou wel echt een mensen-verbinder! Je inzet voor kunst en cultuur in Den Bosch waardeer ik zeer, wat dat betreft ben jij niet te beroerd om de barricades op te gaan en ga je er ten volle voor. Een doorzetter met een missie, dat vind ik mooi”. 2018

STOK Stedelijk overleg kunstenaars: “We kunnen vrijuit praten. Jouw inbreng en visie in het bestuur zijn bijzonder waardevol. ” 2018

Dukebox, productiehuis Urban Arts ; “Top dat je onze voorzitter bent , je vele ervaring helpt ons vooruit en ook hartstikke bedankt voor je advies en hulp bij ons masterplan” 2016

Changemakers073; “Dat waren goede eerste edities met jouw adviezen voor ons en coaching voor de verschilmakers en verschilzoekers. Changemakers073 staat op de rit. In 2016 gaan we graag met jouw hulp verder.” 2015

Gemeenteraadslid Den Bosch: ” Een schitterende tijd hebben we gehad met Lidwien van Totaalcafé Boulevard. Het is voor jongeren nooit meer geworden wat het was, toen dit culturele hoogstandje uit de binnenstad verdween”. 2015 (over; 1982-1995)

Overige informatie.

Lidwien beheerst vijf talen; nederlands, engels en duits op professioneel niveau; frans behoorlijk en spaans op niveau 2. Haar interesses zijn naast issues over ‘opgroeien’, ’talentontwikkeling’, kunst of ‘community’ o.a; politiek, wetenschap, reizen, dansen, wandelen en fietsen.

* Leerinterventies: CEDEO certificering; Kwaliteit en klanttevredenheid: de trainingen die Lidwien van Noorden Colorsunwind heeft ontwikkeld en uitgevoerd voor K2 zijn Cedeo-gecertificeerd als maatwerktrajecten. Deze erkenning betekent dat meer dan 90 % van de klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de prestaties. Een Cedeo-erkende opleider voldoet aan vastgestelde criteria voor kwaliteit, continuïteit en praktijkgerichtheid.

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.