Een week in het najaar 2014

Nieuw. Meer nieuws

Een week in het najaar 2014

Ik verheug me op mijn afspraken en projecten in deze week. De transities en transformaties in het sociale domein en het passend onderwijs zijn volop in ontwikkeling. In dit blog schets ik een werkweek in deze maand.

Schermafbeelding 2014-12-18 om 01.19.43

Transitie jeugdzorg

Bijna elke dag heb ik contact met de communicatie adviseur van het projectteam Hart voor Brabant van de 9 gemeenten in Midden Brabant. De inkoop is bijna rond, in 2015 kan regio midden haar transitie goed starten. Ik heb of telefonisch of whats app of schriftelijk contact en rijd ook naar het stadskantoor voor overleg met het projectteam. Op 19 november organiseren zij een netwerkbijeenkomst in het Willem 2 stadion. Er komen meer dan 350 deelnemers van de 9 gemeenten, de zorginstellingen en -aanbieders, het onderwijs, de huisartsen en de kinderbescherming; bestuurders, wethouders, ambtenaren, medewerkers. Ook alle kleine zorgaanbieders (eenpitters, tweepitters) zullen aanwezig zijn. De laatste puntjes zetten wij op de i deze week. De planning, draaiboek, inspreken met de voorzitter en wvttk. We regelen ook de convenanten, die de huisartsen, samenwerkingspartners (o.a. met onderwijs en kinderbescherming) zullen tekenen op die dag. Voor de netwerkbijeenkomst heb ik in oktober- november ook een werkgroep van de zorgaanbieders gecoördineerd. Zij zullen samen met 25 jongeren met een uitdaging het eerste onderdeel op de bijeenkomst verzorgen. Er is een carrousel opgezet met drie activiteiten, waardoor alle deelnemers de jongeren zullen ontmoeten. Er zijn filmpjes, boxen met stellingen voor discussie en 20 jongeren gaan speeddaten over hun wensen, vragen en tips aan de gemeenten en instellingen. Ik heb deze week ook contact met de werkgroep cliëntpartcipatie/ jongerenparticipatie. Deze groep (gemeente en zorgaanbieders) gaat advies uitbrengen voor het te ontwikkelen beleid. Ik zal als adviseur vanaf eind november deelnemen aan deze groep.

Passend onderwijs, omgaan met verschillen

Ik maak deze week ook afspraken voor het landelijk brede schoolcongres op 23 april 2015, waar ik een workshop zal verzorgen over passend onderwijs. Verderop in de week rijd ik met mijn collega Eunice  naar onze partners van de Meent Groep voor overleg over ons gezamenlijk project passend onderwijs. Op een school in Tilburg en in Schaijk voeren wij pilots uit om de teams en docenten en de organisatie (management) te ondersteunen bij de invoering en verandering. Met name het omgaan met verschillen in de groepen door de leerkrachten en door de leerlingen zelf komt daarbij aan bod. Met Klazien van de Meent Groep informeer ik het team van de basisschool in Schaijk. Wij inventariseren hun wensen en behoeften en maken afspraken voor de momenten van de video interactie begeleiding, de interventies in de groepen en de intervisie in het team naar aanleiding van onze praktijkobservaties.

Innovatie trajecten

Het project ‘evaluatie en doorontwikkeling sociale wijkteams’ heb ik in 2014-2015 o.a. onder mijn hoede als opdrachtleider innovatieve projecten bij K2. Met meerdere wijkteams hebben we contact om ervaringen en vragen en behoeften op te halen bij het zo regelvrij mogelijk samenwerken. De sociale wijkteams in Nederland komen deze maand vaak in het nieuws. Het loopt wel, het loopt niet. Wij willen hen met dit project ondersteunen. In 2015 volgen ervaringen, resultaten en aanbevelingen.

Deze week bereid ik tevens een bijeenkomst voor op 3 december in ‘s-Hertogenbosch. Alle gegadigden die de transities in het sociale domein moeten regisseren ( gemeenten en instellingen uit het hele land) zijn welkom. Samen met mijn collegae Lucy en Fawzi bespreek ik de inhoud, programma en onze acties. We focussen op innoverend transformeren . Vervolgens bereid ik ’s middag mijn aandeel voor. We hebben er zin in. Een vorige bijeenkomst ‘Samen naar buiten’ was een groot succes, we hopen dat dat nu weer het geval zal zijn. Met Kim Spinder (innovator en corporate rebel) als inspiratiebron zal dat zeker gaan lukken.

Preparture

Ik werk ondertussen ook voor mijn eigen bureau Colorsunwind. In deze week komt Nina Spoetnik bij mij op bezoek. Ik coach haar bij haar project met jonge kunstenaars Preparture. In oktober is de tentoonstelling van de kunstenaars geopend in de Willem II Fabriek in ‘s-Hertogenbosch. 15 jonge mensen die hun ondernemerschap een boost willen geven en daarbij worden begeleid in werksessies. Fantastisch wat de groep neerzet. En fantastisch om te zien hoe Nina haar eerste project trouble shoot en regisseert.

Samenwerken, ontmoeten, ‘we quit mail ‘ 🙂

Natuurlijk ben ik nog steeds af en toe achter de mail te vinden, maar mijn contacten lopen vooral direct; telefonisch, whats app en in koffiecorners. Dat werkt veel sneller en inspirerender. Er komen heel wat vragen binnen bij K2 en Colorsunwind; vragen om advies, trainingen of implementatietrajecten op scholen en bij zorgaanbieders, vraag voor deelname aan het bestuur van de stichting ‘Teamsense in kindercentra’. Met de trainers van K2 en Mee West Brabant zijn we dit najaar gestart een joint venture te realiseren, daarmee is MeeK2 een feit. De statuten zijn deze week gedeponeerd. Mijn werkagenda voor 2015 vult zich al. Deze week ga ik ’s avonds ook naar een paar meetings in ‘s-Hertogenbosch over participatie, de macht van de stad, het OOG en het creatieve legioen; allen gericht op verandering en transformatie. Mijn stad bruist als nooit te voren. Ik geniet en doe mee! Op vrijdag sta ik buiten in de vroege herfstkou; de gemeente heeft me gevraagd een groep studenten planologie te ontvangen in ‘onze straat’. Zij horen graag de ervaringen van mij en mijn buren bij het opzetten en onderhouden van onze gezamenlijke tuin; een pronkjuweel!. Ik ontmoet jonge geïnteresseerde mensen met verrassende vragen, zij zijn enthousiast. Planologisch zal er vast veel veranderen in de komende jaren als er meer samengewerkt wordt met bewoners:). De wijkmanager van de gemeente vraagt mij over ‘de tuin der lusten’ te komen vertellen in de Wijkraad Binnenstad in december; maar natuurlijk….

Tot slot

Of ik leuk werk heb? Werk? Ik ben gelukkig dat ik met mijn dagen kan vullen met wat ik graag doe. Zeker als het gaat om het beste voor en met jeugd, voor en met burgers, voor en met kunstenaars en vernieuwende mensen. Dat zou ik iedereen toe willen wensen. Ik heb deze week genoten van al mijn afspraken en opdrachten en zie alweer uit naar de nieuwe week.

Lidwien van Noorden November 2014

logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.