Hoe zorg je voor pássend onderwijs?

Nieuw. Meer nieuws

Gepubliceerd mei 2015 bij K2, Sociaalweb en Zorgenwelzijn

Met de 4D transities is het streven dat élk kind in een veilig leer- , pedagogisch- en zorgklimaat kan opgroeien. Makkelijk blijkt dat niet. In de media worden successen maar ook mislukkingen gepubliceerd. “Er is veel jeugd die geen passende hulp krijgt,” vertelt een zorgmanager. Ook in het onderwijs vallen kinderen buiten de boot. Het aantal thuiszitters groeit.

Omgaan met verschillen

De transitie jeugdzorg bedoelt dat elk kind passende zorg krijgt en scholen moeten elk kind pássend onderwijs bieden. Leerkrachten geven aan dat er meer jeugdigen met andere leef- en leerstijlen in de groep komen. Leer- , opgroei- en zorg- klimaat passend op de vraag afstemmen is nog geen gemeengoed. Het blijkt niet eenvoudig om met andere sectoren sámen een goede match te maken. Beroepskrachten hebben te maken met rolverandering, taakverandering en gedragsverandering. Van de jeugd zelf wordt ook gevraagd dat zij meer begrip gaan opbrengen voor de verschillen onderling en hun gedrag daarop afstemmen. Beroepskrachten, die intersectoraal ontwikkelen en veranderen blijken het beste in te kunnen spelen op al deze behoeften.

21ste eeuwse vaardigheden

image3Passend aanbod betekent her-nieuwde aandacht voor aanbod en vraaganalyse. Ook reflectie op vaardigheden ten aanzien van groepsregie, samenwerking onderling én met jeugd en ouders. Iedereen is volop aan het zoeken hoe deze kantelingen vorm te geven.

Op het landelijk Brede Schoolcongres in april spraken inspiratoren over de 21ste eeuwse vaardigheden. “Want pássende mogelijkheden zijn nooit standaarden”, zegt een schoolmanager in mijn workshop; “ elke situatie vraagt immers een eigen benadering”. Vragen die leven;

  • Hoe gaan wij sámen om met deze vragen?
  • Hoe gaan wij om met kinderen die voorheen naar speciaal onderwijs en opvang gingen?
  • Hoe neem ik alle kinderen in een groep mee?
  • Hoe kunnen wij zorgen voor meer vertrouwen van ouders?

Communicatie met ouders

Bij pássend passend aanbod staat interactie centraal tussen kind – ouders – beroepskrachten –organisatie/systeem – en groep. Idealiter zijn beroepskrachten en ouders gelijkwaardige partners, met een eigen verantwoordelijkheid rondom het kind/ jeugdige. Dit vraagt intensieve en effectieve communicatie. Kindercentra en welzijnsorganisaties hebben daar reeds veel ervaring mee. Het vraagt openheid, kwetsbaar durven zijn, transparantie en vertrouwen om in te kunnen spelen op verschillende levensvisies en verschillende oplossingen. Maar ook zij zijn op zoek naar verbetering; “ Al is het niet altijd gemakkelijk, het is wel mogelijk , mits we nog concreter samenwerken”.20150511 vijfhoek LvanNoorden Samen werkend leren

Succesvolle pilots zijn gericht op leervragen; door het delen van kennis en ervaring op basis van feitelijke casuïstieken zoeken beroepskrachten samen naar mogelijkheden. Regelmatig óok samen met jeugdigen en ouders. Al werkend leer je van elkaar, bijvoorbeeld over de verschillende uitdagingen van de kinderen, maar ook over elkaars uitdagingen en deskundigheden, stijlen en werkwijzen. Al doende komen organisatiesystemen ter sprake en vindt de noodzakelijke kanteling van werkprocessen plaats. Passend aanbod weet je samen pássender te co-creëren. De autonomie en scoop van beroepskrachten wordt steeds groter.

Citaten:  “- tof om uitdagingen en ándere talenten te leren herkennen en deze een ‘stimulerende” rol te bieden; individueel, in een groep, met elkaar en met ouders  – wij ondersteunen elkaar nu bij adequate individuele en groepsinterventies  – de communicatie met jeugdigen en ouders verbetert  – de samenwerking onderling (onderwijs, opvang, speelzalen, zorg, welzijn) wérkt  – we hebben systemen, werkprocessen, organisatiestructuur- cultuur bijgesteld”.

Last but not least zeggen veel professionals door samen te werken, minder werkstress te hebben, meer plezier en weer geloof: “dat wat ik doe er ook écht toe doet”.

Samen leven, samen doen, samen denken, samen beslissen zijn leidraad om sámen te kantelen

Ben je geïnteresseerd, bel me gerust: 06-22967745 of mail mij:

logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.