Workshops, intervisie, supervisie en leerinterventies op maat

Zoek je een leerinterventie passend bij joúw vraag, neem dan gerust en vrijblijvend contact op. Tel: +31  6  22 96 77 45.

Portfolio workshops, inter-supervisie en leerinterventies op maat

  • Een klas apart LCM. Voor de landelijke koepel van de nederlandse musea biedt Colorsunwind leerinterventiebijeenkomsten voor coördinatoren museumeducatie i.v.m. heterogene groepen jeugd. O.a. vernieuwing van aanbod, samenwerking met scholen, aansluiten passend onderwijs, professionalisering medewerkers en vrijwilligers. 2015-recent 
  • Naast mijn trainers-werk voor gemeenten organisaties of professionals dompel ik me regelmatig onder in mijn basic roots. Al kunst-makend of ik geniet van het coachen van kunstmakende jongeren en opkomende kunstenaars. Ik heb veel moois in wording mogen coachen. Het werk van (bijvoorbeeld ) de Bosch Art Support  groep was in 2015  te bewonderen bij ‪#‎b‬*therefestival B*There festival voor ‪#‎exp073‬ @exp073  en bij B.O.E. en in 2016 bij Kunstfestival ArtiBosch Bij Katrien.
  • Taken ivm meldcode KM/HG voor de aandachtsfunctionarissen van Stichting Openbaar Onderwijs Amstelwijs; Procesbegeleiding en supervisie voor de strategie, inhoud en taak van de 11 aandachtsfunctionarissen. Daarnaast advies opleiden en leerinterventies voor de afzonderlijke scholen en teams. 2015-recent 
  • Workshop Pássend passend onderwijs op landelijke dagen ; Landelijk congres Brede school 23 april 2015 en Dag van de cultuureducatie LKCA 17 juni 2015. 
  • Innoverend transformeren. Werksessie voor wethouders, raadsleden en ambtenaren, Noord-Brabant 2014 
  • Advies, training en aanbevelingen voor scholen bij de aansluiting passend onderwijs en jeugdzorg. Project Passend onderwijs: ‘ Omgaan met verschillen in de klas ‘, pilot die zichtbaar wil maken dat het onderling herkennen en begrijpen van de verschillen tussen leerlingen ( ook door de leerlingen) de leerkrachten ondersteunt bij observaties, reflectie en interventies voor het realiseren van een goed en veilig leerklimaat. K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd en Meent groep, 2014-2015
  • Opleidingen en trainingen *, scholingsadvies, nascholingstrajecten voor overheden,  jeugdzorg-welzijn, het sociale domein, passend onderwijs, kunsteducatie, kinderopvang- en onderwijsinstellingen ( BO, VO, MBO, HBO). Deels ism K2, Mutant en MeeK2. 2010-recent
  • Ontwikkelaar en opleider Leerwerktraject Intercultureel vakmanschap ism Academische Werkplaats Brabant Diversiteit, Avans Hogeschool en PON. Leercommunity voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs. 2009-2012
  • Lezingen / workshops/ trainingen  ‘Iedereen is kunstenaar’, “Passie voor samenwerken” en “Creativiteit” op landelijke conferenties voor kindercentra en basischolen en voor de BBS ‘s-Hertogenbosch. 2000-2012

Lidwien van Noorden is geregistreerd als docent bij het CRKBO. 

* CEDEO certificering; Kwaliteit en klanttevredenheid: de trainingen die Lidwien van Noorden van Colors-unwind  heeft ontwikkeld en uitgevoerd voor K2 en MeeK2 zijn Cedeo-gecertificeerd als maatwerktrajecten. Deze erkenning betekent dat meer dan 90 % van de klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de prestaties. Een Cedeo-erkende opleider voldoet aan vastgestelde criteria voor kwaliteit, continuïteit en praktijkgerichtheid.

Terug naar leerinterventies

logo

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.