Contact

Lidwien is a contemporary artist and curator; check her artworks at this link. For Lidwien’s Arts also go to the artist facebook page, Pinterest Colorsunwind or Lidwien van Noorden Colorsunwind on instagram and movies like “Rustle” or about expo’s on Youtube Colorsunwind.

Lidwien is also owner of Advies-Opleidingsbureau Colorsunwind; betrokken bij de kunst-cultuursector, het sociale–jeugd-zorgdomein, kindercentra, onderwijs, museumeducatie, participatie-leefbaarheid en natuurbeleving-openbare ruimte.

Contact:  mail of telefoon ;  +31 6  22 96 77 45.

Profiel Lidwien van Noorden Colorsunwind

De kunsten en talentontwikkeling zijn passie en vak van Lidwien. Opdracht-gevers noemen haar een ervaren, veelzijdig en inspirerend  kunstenaar, curator, -visionair, -adviseur, -opleider  of -challenger: “Lidwien heeft een innovatieve aanpak, houdt de vaart in projecten en zorgt voor duurzame  implementatie en draagvlak”.

KvK’s-Hertogenbosch                   Geregistreerd CRKBO. CRKBO_Docent

 Beknopt CV  Lidwien van Noorden

Lidwien is autonoom hedendaags kunstenaar  en curator

Lidwien is ook bestuursvoorzitter van Dukebox ( Urban Arts), bestuurslid VOLOP , aspirant bestuurslid-curator STOKDuo-nachtburgemeester073 en partner van Kubra en Stichting Wereldbeelden. Tevens is zij owner van Advies-Opleidingsbureau Colorsunwind;  (; senior adviseur, methodiek-beleidsontwikkelaar, projectleider, opleider-trainer en landelijk auteur met uitgebreide ervaring in het sociale domein-zorg-welzijn-kinderopvang-onderwijs-pedagogiek en kunst-cultuureducatie.). Lidwien werkt nauw samen met ervaren adviseurs, onderzoekers en opleiders en heeft een sterk lokaal en landelijk netwerk.

Van 1991 tot 2016 was Lidwien naast haar kunstenaarschap senior adviseur, opdrachtleider en opleider-trainer bij het voormalige BSJ>K2 (Kenniscentrum voor Jeugd en maatschappelijke ontwikkelingen ). En in de jaren 1980-’90 docent beeldende vakken en mede-oprichter en bestuurslid van het kunst-broedcentrum ‘Totaalcafé Boulevard’ te ‘s-Hertogenbosch.

Uitgebreid c.v., zowel artist als adviseur-opleider

Recommendations for  Lidwien van Noorden Colorsunwind

Privacy Statement AVG-GDPR

Contemporary artist & Nachtburgemeester073 & adviseur opleider