Observeren en reflecteren voor pássend onderwijs

Nieuws. Meer nieuws

imageJoyce ter Heide presenteerde op 26 juni 2015, als eerste try-out, haar onderzoek/thesis: ‘Observatie-instrument kind-leerkracht-groep’. Deze heeft ze ontwikkeld in haar stage bij onze training ‘ Omgaan met verschillen’.

Het observatie-instrument, wat Joyce ontwikkelt voor haar studie Pedagogiek zal binnenkort definitief afgerond zijn (: wordt vervolgd). Het is een super bruikbare basis om met je team (elkaar) te reflecteren, met trainers te trainen en samen te leren wat nodig is voor elk kind. Zodat élk kind én de groep optimale kansen krijgt te floreren in pássend passend onderwijs.

Super Joyce, thks en alvast proficiat!

Training ‘Omgaan met verschillen in de groep ‘

In het kader van de Wet Passend Onderwijs moeten scholen, IKC’s voor elk kind passend onderwijs bieden, afgestemd op de individuele behoeften. Er dient een match gemaakt te worden tussen de vraag van het kind /ouders en aanbod vanuit het regulier onderwijs. Dit betekent rolverandering, taakverandering, gedragsverandering, aanleren van vaardigheden. Passend Onderwijs vraagt van leerkrachten en collega-­professionals, dat zij het leerklimaat en het onderwijsaanbod zo goed mogelijk afstemmen op het kind en de ouders, maar ook om regisseren van de groep. De populatie leerlingen op scholen zal de komende jaren veranderen. Dit vraagt ook van leerlingen dat zij meer begrip gaan opbrengen voor de verschillen onderling en hun gedrag daar op afstemmen.

Vragen zijn o.a.: -­Hoe gaan wij op onze school om met Passend Onderwijs?- Hoe ga ik (leerkracht) in mijn klas om met kinderen die voorheen naar speciaal onderwijs gingen? -Hoe neem je kinderen mee? – Hoe kun je zorgen voor meer vertrouwen van ouders in leerkrachten?

20150511 vijfhoek LvanNoorden

Trainingstraject ‘Omgaan met verschillen’

In deze training staat de interactie centraal tussen leerling – ouders – leerkracht/professionals – organisatie/school – groep. Idealiter zijn leerkrachten/ professionals en ouders gelijkwaardige partners, met een eigen verantwoordelijkheid rondom het kind. Dit vraagt van ouders en leerkrachten effectieve communicatie en samenwerking. Dat is niet altijd gemakkelijk. In de training is daarom veel aandacht voor de leervragen van de professionals, delen van kennis en ervaring en werken met casuïstiek van de eigen organisatie. Bij een aantal leerkrachten/medewerkers gaan trainers ( en leerkrachten) observeren en filmen in de groep. De ervaring is dat dat veel bruikbare informatie oplevert. De leervragen van de professionals, casuïstiek en filmpjes vormen de input voor interventies in de groep en training/intervisie met het hele team.

Resultaten: -professionals leren niet alleen beperkingen herkennen en ermee om te gaan maar ook mogelijkheden/talenten, – professionals worden ondersteund in adequate interventies bij lastig gedrag, -de organisatie/school ontvangt advies over het realiseren van een zo goed en veilig mogelijk leerklimaat, de praktische aansluiting tussen onderwijs, welzijn, zorg, cultuurpartcipatie-­‐educatie en verbetering van de samenwerking met ouders

Acties in de training: • Voorbereidend gesprek en planning met de leiding van de organisatie/ school • Voorlichtingsbijeenkomst aan het team (en evt ook ouders) • Aan de slag in de groepen: • Voorbereiding, filmen in de groep, nabespreking, per groep • Voorbereiding interventies in de groepen, nabespreking, per groep • Training/intervisie hele team o Interventies o Vaardigheden • Bijeenkomst team over samenwerking met ouders • Aanbevelingen en adviesgesprek met de leiding van de organisatie/school.

Wil je meer informatie over deze training van MEEK2 en Colorsunwind, bel me dan gerust 0031 6 2296 77 45 of stuur me een mail:

logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.