Samen werkend leren en transformeren

Onze visie op samen werkend leren en lerend samenwerken.

Hét belangrijkste kenmerk van leren in organisaties en in netweken zijn lerende deelnemers. Het zijn de burgers, de professionals: de ménsen in de organisaties en netwerken, die zich hebben voorgenomen te veranderen, te vernieuwen of beter te worden in ´leren te leren´ en wel op alle niveaus. Burgers, medewerkers en partners, die sámen willen vernieuwen. Er is dus niet alleen sprake van individueel leren maar ook van collectief leren. Met ´leren te leren’ zijn zowel individuen als werkgroepen en teams  in staat  hun eigen problemen aan te pakken en op te lossen. Zo ontwikkelen zij hun individuele en gezamenlijke probleemoplossend vermogen en vaardigheden om uitdagingen aan te gaan. Je kunt dan meta-denken, meta-leren, jezelf opleiden. Dat vraagt ook om een specifieke benadering van veranderprocessen. Het is geen ontvangend leren, geen kant en klare ‘aanpak’, maar sámen oplossingen zoeken en verkennend leren en veranderen. Deze aanpak vind je terug in alle trajecten van Colors-unwind.

De kracht van het samen ontwerpen van het veranderproces

Kern is dat het veranderproces samen met de deelnemers wordt ontwikkeld. Goed leiderschap en sturing is tevens nodig.  Naarmate deelnemers (c.q. burgers, medewerkers en partners) meer invloed kunnen uitoefenen op wat ze willen veranderen en hoe ze dat gaan doen, neemt de bereidheid toe om te investeren in het proces. Uiteindelijk is iedereen eigenaar van zijn eigen proces. Zelfsturing maakt het proces aantrekkelijk. Bij het formuleren van eigen leerdoelen zoeken deelnemers zelf én samen naar de kaders, gerelateerd aan de doelen van het vraagstuk voor verandering.

Onze visie op leren

Onze aanpak en interventies zijn gebaseerd op bestaande leertheorieën. ( o.a. leerstijlen, brain based learning, training for impact, action learning, evidence based learning, coaching and didactic skills ). Dit garandeert hoge leeropbrengsten, een effectieve transfer van opgedane kennis en vaardigheid en veel plezier. We zijn bekend met leerpsychologische studies over hoe mensen leren en de studies uit de organisatiepsychologie over het ontwikkelen van organisaties en netwerken. Bij verandertrajecten en trainingen gebruiken we beide inzichten.

 

logo

 

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.