Participatie en activatie

Zoek je een oplossing of traject passend bij joúw vraag, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Tel:  +31  6  22 96 77 45.

Selectie ‘participatie-activatie’ portfolio Colorsunwind:

 • Advies businessplan Theater ZIMIHC voor Cultuurhuis Stefanus. Strategisch advies tbv businessplan/meerjarenbeleid 2016 e.v. voor Cultuurhuis Stefanus, waarin samenwerking en uitbreiding van bereik en activiteiten door de kernpartners ZIMIHC en Resto van Harte samen met de buurt centraal staat. 2015
 • Partner en coach van Changemakers073. Het pitchpodium voor verschilmakers en lokale overheden, instellingen en bedrijven; de verschilzoekers. Samen met ‘waarmakers’ worden pitches uitgewerkt. Changemakers073 heeft daarnaast een koepelfunctie en verbindt initiatiefnemers, bestaande netwerken en platforms zodat ook buiten de events het verschil kan worden gemaakt. 2015-recent
 • Auteur van hoofdstuk “Hoe zorg je dat we samen transformeren?’ blz 61-73 in “Om de jeugd”, uitgave SWP. Het boek bevat 30 artikelen voor de nabije toekomst in de jeugdsector. De uitgave is een richtingaanwijzer vol informatie voor beleidsmakers en –beslissers, managers, professionals, studenten in het jeugdterrein en anderen die in inhoudelijke – en beleidsontwikkelingen met betrekking tot jeugd zijn geïnteresseerd. Mijn hoofdstuk is iets ingekort ook te lezen in het maandblad Jeugbeleid, jaargang 9, nummer 4, december 2015, Bohn Stafleu van Lohum.
 • “K2 Slot-evENT Alles voor jeugd”  Lid stuurgroep, managing , coaching en realisatie;  A/ uitgave K2 slotboek voor studenten en professionalsOm de jeugd‘, uitgave SWP 2015. B/ conferentie tbv werk voor jeugd én markering 15 jaar K2. Jongeren en jeugdgroepen hadden op deze conferentie een belangrijke rol en aandeel.  2015. 
 • Innovatienetwerk voor transities jeugdzorg, passend onderwijs en sociaal domein in Regio Midden Brabant. Advisering en procesbegeleiding. Met veel aandacht voor jongeren- ( cliënt) participatie , 2013-recent
 • Advies en coaching voor burgerinitiatief tbv de gemeentelijke vrouwenraad 2015 ivm de logistiek van de voedselbank en de verspreiding naar-voor de minder-mobile doelgroep.  2015
 • Adviseur participatie jeugd en burgers bij natuurbeleving en herinrichting openbare ruimten voor gemeenten, woningbouwcoöperaties, onderwijs, welzijn, zorg en kindercentra,  2011-recent
 • Advies gemeente ‘s-Hertogenbosch. Storytelling burgerpartcipatie.  2012
 • Initiatiefnemer “Tuin der Lusten”, de gezamenlijke tuin van de bewoners in een schilderachtige straat in ‘s-Hertogenbosch @ Stedelingen veranderen de stad. @Burgerinitiatieven en participatiesamenleving. Vanuit mijn aandeel bij het ontwerp en de ‘running’ van deze tuin  ben ik tevens participant en klankbord voor het project ‘natuur als gemeengoed’ , van Frank Bruggeman @Re-inventing Happinez, Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. 2011- recent
 • Ontwikkelaar en opleider Leerwerktraject Intercultureel vakmanschap ism Academische Werkplaats Brabant Diversiteit, Avans Hogeschool en PON. Leercommunity over diversiteit voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs. 2009-2012
 • Jeugdparticipatietrajecten, cultuurparticipatie, leefbaarheid o.a.; Het avonturenpad in Oploo voor Stichting Graancirkels Oploo @ K2 Adviesbureau voor Jeugdvraagstukken 2009-2013

Terug naar trajecten

logo

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.