Innovatie en transformatie

Zoek je een oplossing of traject passend bij joúw vraag, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Tel:  +31  6  22 96 77 45.

Selectie ‘Innovatie/transformatie’ portfolio Colorsunwind:

 • Advies businessplan Theater ZIMIHC voor Cultuurhuis Stefanus. Strategisch advies tbv businessplan/meerjarenbeleid 2016 e.v. voor Cultuurhuis Stefanus, waarin samenwerking en uitbreiding van bereik en activiteiten door de kernpartners ZIMIHC en Resto van Harte samen met de buurt centraal staat. 2015
 • Partner en coach van Changemakers073. Het pitchpodium voor verschilmakers en lokale overheden, instellingen en bedrijven; de verschilzoekers. Samen met ‘waarmakers’ worden pitches uitgewerkt. Changemakers073 heeft daarnaast een koepelfunctie en verbindt initiatiefnemers, bestaande netwerken en platforms zodat ook buiten de events het verschil kan worden gemaakt. 2015-recent
 • Auteur van hoofdstuk “Hoe zorg je dat we samen transformeren?’ blz 61-73 in “Om de jeugd”, uitgave SWP. Het boek bevat 30 artikelen voor de nabije toekomst in de jeugdsector. De uitgave is een richtingaanwijzer vol informatie voor beleidsmakers en –beslissers, managers, professionals, studenten in het jeugdterrein en anderen die in inhoudelijke – en beleidsontwikkelingen met betrekking tot jeugd zijn geïnteresseerd. Mijn hoofdstuk is iets ingekort ook te lezen in het maandblad Jeugbeleid, jaargang 9, nummer 4, december 2015, Bohn Stafleu van Lohum.
 • “K2 Slot-evENT Alles voor jeugd”  Lid stuurgroep, managing , coaching en realisatie;  A/ uitgave K2 slotboek voor studenten en professionalsOm de jeugd‘, uitgave SWP 2015. B/ conferentie tbv werk voor jeugd én markering 15 jaar K2 .  2015.
 • Innovatienetwerk voor transities jeugdzorg, passend onderwijs en sociaal domein in Regio Midden Brabant. Advisering en procesbegeleiding voor de 9 gemeenten. Met veel aandacht voor jongeren- ( cliënt) participatie , 2013-recent
 • Opdrachtleider Innovatie, K2 Brabants kenniscentrum Jeugd. Opdrachtleider voor innovatieve pilots, die worden uitgevoerd in samenwerking met het werkveld in Noord-Brabant ( gericht op de profijtgroep jeugd). Onderzoek/ experiment, ontwikkeling en verandering staan centraal. De projecten zijn; – innovatie processen ( innovatienetwerk) samenwerkende gemeenten; Regio Hart van Brabant; – innovatie sociale wijkteams ( herevaluatie, ontwikkeling wijkteams en netwerken jeugd); – modules voor en samenwerking met hogescholen tbv ontwikkeling sociale wijkteams; – social design ( ism maatschappelijke-en onderwijsinstellingen en creatief ondernemers) – spelend innoveren ( ontwikkeling/verandering werkcultuur en -tradities). 2014-2015
 • Innoverend transformeren. Werksessie voor wethouders, raadsleden en ambtenaren, 2014
 • Advies, training en aanbevelingen voor scholen bij de aansluiting passend onderwijs en jeugdzorg. Project Passend onderwijs: ‘ Omgaan met verschillen in de klas ‘, pilot die zichtbaar wil maken dat het onderling herkennen en begrijpen van de verschillen tussen leerlingen ( ook door de leerlingen) de leerkrachten ondersteunt bij observaties, reflectie en interventies voor het realiseren van een goed en veilig leerklimaat. K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd en Meent groep, 2014-2015
 • Adviseur provincie Noord-Brabant voor de Partnerconferentie van de laatste fase in de overdracht van de jeugdzorgtaken naar gemeenten @ K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd, 2014-2015
 • Adviseur voor de projectteams van de transities jeugdzorg in West Brabant West en Midden Brabant . In beide regio’s ben ik mede organisator, soms ook dagvoorzitter of workshopleider tijdens de procesbijeenkomsten met alle stakeholders in het jeugdzorgveld. 2013- 2016
 • Transformatie en transities in het sociale domein ( partcipatiewet, WMO) projecten W4 ( storytelling), in opdracht van de provincie Noord-Brabant. @K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd. 2011-2016
 • Ontwikkelaar en opleider Leerwerktraject Intercultureel vakmanschap ism Academische Werkplaats Brabant Diversiteit, Avans Hogeschool en PON. Leercommunity voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs. 2009-2012
 • Procesbegeleiding ontwikkeling, oprichting en realisatie van o.a. centra voor jeugd en gezin en brede scholen in opdracht van de gemeenten; Best, Loon op Zand, Moerdijk, Woensdrecht, Roosendaal, ‘s-Hertogenbosch. @K2 Adviesbureau voor Jeugdvraagstukken. 2006-recent
 • Lezingen / workshops/ trainingen ‘Iedereen is kunstenaar’, “Passie voor samenwerken” en “Creativiteit” op landelijke conferenties voor kindercentra en basischolen en voor de BBS ‘s-Hertogenbosch. 2000-2012
 • Kwaliteits trajecten INK, HKZ en IiP voor verschillende kinderopvangorganisaties en integrale kindercentra. Daarbij ook interne audittrainingen, zowel in open cursusaanbod als in company.@ BSJ Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn. 2000-2006
 • Procesbegeleiding , projectmanagement, adviseur en trainer in opdracht van gemeenten, welzijn, schoolmaatschappelijk werk, basisonderwijs en integrale kindercentra; o.a. t.a.v. vroegsignalering, school- en dagarrangementen, multidisciplinaire teams, diversiteitsbeleid, pedagogisch beleid en klimaat, kunsteducatie,  kwaliteit, binnen-buitenschools leren en -projecten, jeugdpartcipatie en  partnerschap met ouders. In Noord-Brabant ( meerdere gemeenten), Utrecht, Venlo, Leiden en Groningen. 1991-2015
 • Voorzitter, presentator en organisator verschillende provinciale expertmeetings en netwerken o.a. vroegsignalering, zorg voor jeugd, passend onderwijs, ontwikkeling integrale kindercentra, ontwikkeling functies brede schoolcoördinatoren, pedagogisch kader, uitbreiding en kwaliteitsverbetering kinderopvang en buitenschoolse opvang. @K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd. 1991-2016

Terug naar trajecten

logo

 

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.