De samenleving kantelt

Nieuw. Meer nieuws

Dit blog is geplaatst op het Sociaalweb.

De samenleving kantelt

De samenleving kantelt van centraal aangestuurd, top-down naar decentraal, bottom-up. Langzaam wordt de ordening vervangen door een opkomende, nieuwe orde.

Een bottom-up samenleving, die wil investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. De 3D transformaties, en bezuinigingen in zorg, sociaal domein en onderwijs staan bovenaan op de politieke agenda. Media publiceren vele successen en mislukkingen. De kanteling biedt kansen, maar ook risico’s. De ‘participatie maatschappij’ kan ook leiden tot de wet van de sterkste: “Alleen zij die zichzelf kunnen organiseren en een groot netwerk hebben of éen netwerk wat alles biedt,  zullen overleven. Zij die geen netwerk hebben of niet kunnen deelnemen, zullen uit de boot vallen” ;Lucas de Man.

Het is aan jou.

Wérkelijke participatie is van belang. De behoefte naar actieve burgers kun je omkeren: actieve participatie van overheden, instellingen en bedrijven bij initiatieven van burgers. Omkering stimuleert daadwerkelijk participeren voor en van degenen waar het toe doet. Neveneffecten zijn; zelfvertrouwen, zelfstandigheid, welzijn, gezondheid, een leefbare samenleving, cultuur, diversiteit, talentontwikkeling en creativiteit. Burgers én ‘traditionele’ organisaties behoeven ondersteuning bij deze kanteling. Ook professionals, die niet zelf hun weg vinden binnen de “crisis= ommezwaai”.  Iedereen gaat immers kennis delen, elkaar adviseren én samen werken. Lokaal, landelijk en internationaal. Overheden, zorg,  sociaal domein, onderwijs ( van basisonderwijs tot universiteit) en de kunst-en cultuursector kunnen een stimulerende bijdrage leveren, zodat de kansen kunnen zegevieren.

“Het is aan jou” is een statement en hart onder de riem. Oók een waarschuwing. De uitleg duidt op gevaar en hoop. “Als twijfel mag bestaan is er pas sprake van daadkracht, anders is het angst en egocentrisme” ; Lucas De Man.

De sociale en creatieve legionairs

Bij de kanteling is een rol weggelegd voor het sociale en creatieve legioen, voor hen die de aanpak kennen om te ‘kantelen’.  Zij zijn thuis in co-creatie, conceptueel denken, mensen, diversiteit en talenten. Zij hebben organisatievormen (niet-vormen:)), waardoor zij snel kunnen inspelen op veranderingen. Urban Arts kunnen b.v. voor jeugd een belangrijke rol vervullen. Diversiteit en creativiteit kenmerkt deze scene. Zij ondernemen self-suporting en innovatief. Anderen zijn; ‘nieuwe’ professionals in het sociale domein,  kunst-en cultuurpartcipatie, vrijwilligers, beoefenaars, jongerenwerkers, opbouwwerkers, straathoekwerkers, zp-ers, coöperatieleden, burger-jongereninitiatieven, community arts, social design- en creative activism-projecten. Ook niet-traditionele docenten en de ‘nieuwe’ overheid zijn veranderaars.

Een nieuw tijdperk

Jan Rotmans roept in zijn nieuwjaarsboodschap kunstenaars en creatievelingen op voorhoede te vormen voor een nieuwe orde. Een orde die de nieuwe samenleving en economie vormgeeft: “Veel mensen zijn bang, weinigen hebben inzicht, nog minder hebben overzicht. Er is behoefte aan duiding van deze turbulente overgangsperiode op artistieke wijze: woord, beeld en geluid. Het vraagt een maatschappelijk betrokken creatieve sector. Vanuit een nieuw engagement. Waar politici onmachtig zijn en CEO’s kortzichtig wordt artistiek leiderschap gevraagd. De omwentelingen begin 20e eeuw zijn een voorbeeld, zij vormden een bron van inspiratie voor kunstenaars en filosofen. Die stapten als eersten de nieuwe tijd binnen. Dat leidde tevens tot revolutie in de kunsten, de literatuur en wetenschap”. Jan daagt de creatieve sector uit om ook nu het leiderschap op te pakken. Jan noemt in zijn toespraak inspirerende voorbeelden in de kunstwereld en bij VPRO Tegenlicht in de bedrijfswereld. ( Zie ook zijn lezing in de bibliotheek van ‘s-Hertogenbosch dd april 2015  en publieksvragen en -antwoorden)

In de huidige crisis zijn kunstenaars volop bezig met hun rol voor de kanteling. Aan co-creatie met kunstenaars zijn ook risico’s verbonden. “Kritiekloos meewerken? Gaat de overheid  haar taken afknotten tot aansteken van straatlantaarns? Of kunnen kunstenaars zélfs dát goedkoper?’, Roel Griffioen, Rekto Verso 2014. 

Co-creatie

In ieder geval klopt mijn rebellenhart en participeer en begeleid ik, vol verwachting, vernieuwende acties. Samen met het creatieve en sociale legioen, onderwijs en overheden. Onder ’t genot van twijfelen, experimenteren en onze daadkracht :), roep ook ik iedereen op voor co-creaties, die ons vervoeren naar een nieuw tijdperk.

Lidwien van Noorden, Colorsunwind,  maart 2015

Investeren in mensen en vernieuwing van werktradities bij veranderende behoeften zijn Lidwien’s passie en vak. Zij houdt de vaart in trajecten en let op inplementatie en draagvlak. Haar klanten en co-creeërders noemen haar een ervaren, veelzijdig en inspirerende senior adviseur, challenger, trainer en visionair leider. Zij komt met innovatieve en creatieve ideeën en heeft een vernieuwende aanpak. Lidwien werkt bij Colorsunwind, MEEK2 en K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd en is betrokken bij de transities in de jeugdzorg, het sociale domein, passend onderwijs, kunst-en cultuurpartcipatie en de openbare ruimte/buitenruimte/natuurbeleving.

logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.