Opleidingen en trainingen

Zoek je een leerinterventie passend bij joúw vraag, neem dan gerust en vrijblijvend contact op. Tel: +31  6  22 96 77 45.

Portfolio opleidingen en trainingen

Een aantal van de onderstaande trainingen met CEDEO certificering* ontwikkelde en voert Lidwien van Noorden uit vanuit Colorsunwind en een aantal in samenwerking met landelijke collegae en/of partners. Onder andere met K2, Bureau Mutant en MEEK2.

  • Train de trainer In deze training staat het trainersvak centraal. Een groep trainers wordt uitgedaagd om ieders ervaring, kwaliteit, talent en expertise als trainer (én ieders schaduwzijde) in kaart te brengen en om deze effectiever in te zetten.
  • Pássend passend onderwijs Passend onderwijs vraagt niet alleen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers meer begrip voor de onderlinge verschillen, maar ook van leerlingen op school en in de groep.  De vaardigheden, die nodig zijn in een leer- en pedagogisch klimaat dat is afgestemd op leerlingen komt aan bod, niet alleen gericht op de individuele leerling, maar ook op de hele groep en wat leerlingen voor elkaar kunnen betekenen. Bij dit traject zijn interventies op basis van observaties in de groep basis, waarop vervolgens intervisie en training voor een heel team en aanbevelingen voor management en begeleiding worden gekoppeld.
  • De nieuwe professional De training sluit aan bij de aanwezige talenten van de deelnemer, om deze vervolgens maximaal te ontplooien binnen het nieuwe profiel van de professional in jeugdzorg en -welzijn.( @ acht bakens welzijn nieuwe stijl)
  • Masterclasses intercultureel vakmanschap  U doet kennis op van verschillende visies en methodieken op het gebied van culturele diversiteit en interculturele communicatie.U wordt zich bewust van uw eigen normativiteit en kent de invloed. Een van de onderdelen is het Leerwerktraject Intercultureel vakmanschap ism Academische Werkplaats Brabant Diversiteit, Avans Hogeschool en PON;  een leercommunity voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs. 
  • Samenwerken met ouders  Deze training leert u hoe u succesvol invulling geeft aan uw rol van aanjager in samenwerking met ouders of in interactie met het team. U bent in staat de werkcultuur te verbeteren én om het partnerschap met ouders te bevorderen.
  • Vroegsignalering van kinder- en jeugdwelzijn In deze training leert u uw zorgen te bespreken met de aangewezen partijen (bv kinderen, ouders, hulpverleners en/of vindplaatsen). Zorgen t.a.v. mogelijke kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook leert u de benodigde vervolgstappen te zetten. ( @ invoering meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld)
  • Ontwikkeling en implementatie pedagogisch kader U krijgt handvatten die u in staat stellen binnen uw eigen organisatie een actieve vertaling te maken van het pedagogisch beleid naar het pedagogisch handelen op de werkvloer. Deelnemers werken vanuit het Pedagogisch Kader (0-4, 4-13 en Samen Verschillend).
  • De kunstcoach De kunstcoach onderzoekt samen met de kinderen in de praktijk wat kinderen boeiend of mooi vinden. Zij coachen zichzelf, hun team en de kinderen bij ieders expressie en kunstzinnige en culturele vorming en ontwikkeling.

Lidwien van Noorden is geregistreerd als docent bij het CRKBO. 

* CEDEO certificering; Kwaliteit en klanttevredenheid: de trainingen die Lidwien van Noorden van Colors-unwind met collegae heeft ontwikkeld en uitgevoerd bij K2 en MeeK2 zijn Cedeo-gecertificeerd als maatwerktrajecten. Deze erkenning betekent dat meer dan 90 % van de klanten tevreden tot zeer tevreden is over de kwaliteit van de prestaties. Een Cedeo-erkende opleider voldoet aan vastgestelde criteria voor kwaliteit, continuïteit en praktijkgerichtheid.

Terug naar leerinterventies

logo

Contemporary Visual Artist Bestuurder Adviseur Opleider Nachtburgemeester073