Privacy statement AVG- GDPR

Privacyverklaring in het kader van GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de GDPR (General Data Protection Regulation) zal m.i.v. 25-05-2018 in werking treden. De General Data Protection Regulation (GDPR) heeft effect op alle organisaties die in de EU opereren en persoonlijke data verwerken. D.m.v. deze informatie wil Colorsunwind je hiervan op de hoogte stellen i.v.m. onze dataverwerking:

Colorsunwind gaat zorgvuldig met je gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden jouw privacy te waarborgen. In deze statement laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen als je je aanmeldt voor onze ( toekomstige) nieuwsbrief, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we jouw persoonsgegevens: alleen gebruiken voor doelen die met jou zijn overeengekomen, geheim houden en zorgvuldig beveiligen.

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van je.
Je kunt hiervoor een email sturen aan ons of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina. Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van Colorsunwind. Colorsunwind is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Waarom we gegevens nodig hebben?

Colorsunwind verwerkt jouw persoonsgegevens, zijnde je emailadres, alleen voor verzenden van onze nieuwsbrieven.Wij versturen je  alleen informatie als je daarvoor toestemming hebt gegeven (via belangstellende voor onze nieuwsbrief).

Hoe lang we gegevens bewaren?

Colorsunwind bewaart persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en geheimhouding?

Colorsunwind zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Delen met anderen?

Colorsunwind verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met jou overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Normaal gesproken worden je gegevens echter niet gedeeld met derden en blijven enkel ter inzage voorbehouden aan de owner van Colorsunwind. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een ‘bewerkersovereenkomst’ om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Colorsunwind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we je gemotiveerd toe waarom dat het geval is. Je kunt je verzoek zenden aan lidwienvannoorden@colorsunwind.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Kleurrijke groet,

Lidwien van Noorden

0031 6 22967745 ‘s-Hertogenbosch

 

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.