Professionalisering

Zoek je een oplossing of traject passend bij joúw vraag, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Tel:  +31  6  22 96 77 45.

Selectie ‘professionaliseringstrajecten’ portfolio Colorsunwind

 • LCM; Een klas apart. Voor de landelijke koepel van de nederlandse musea biedt Colorsunwind leerinterventiebijeenkomsten voor coördinatoren museumeducatie i.v.m. heterogene groepen jeugd. O.a. vernieuwing van aanbod, samenwerking met scholen, aansluiten passend onderwijs, professionalisering medewerkers en vrijwilligers. 2015-2016
 • Procesbegeleiding voor de strategie, inhoud en taak van de 11 aandachtsfunctionarissen voor de meldcode KM en HG van Stichting Openbaar Onderwijs Amstelwijs. Daarnaast advies opleiden en leerinterventies voor de afzonderlijke scholen en teams. 2015-2016
 • De vraag naar participatie en activatie van burgers neemt toe, ook de omgekeerde participatie van instellingen en overheid bij de initiatieven burgers.  Workshop Changemakers: jongeren- en burgerparticipatie op 5 november 2015.
 • Auteur van hoofdstuk “Hoe zorg je dat we samen transformeren?’ blz 61-73 in “Om de jeugd”, uitgave SWP. Het boek bevat 30 artikelen voor de nabije toekomst in de jeugdsector. De uitgave is een richtingaanwijzer vol informatie voor beleidsmakers en –beslissers, managers, professionals, studenten in het jeugdterrein en anderen die in inhoudelijke – en beleidsontwikkelingen met betrekking tot jeugd zijn geïnteresseerd. Mijn hoofdstuk is iets ingekort ook te lezen in het maandblad Jeugbeleid, jaargang 9, nummer 4, december 2015, Bohn Stafleu van Lohum.
 • “K2 Slot-evENT Alles voor jeugd”  Lid stuurgroep, managing , coaching en realisatie;  A/ uitgave K2 slotboek voor studenten en professionalsOm de jeugd‘, uitgave SWP 2015. B/ conferentie tbv werk voor jeugd én markering 15 jaar K2. Jongeren en jeugdgroepen hadden op deze conferentie een belangrijke rol en aandeel.  2015. 
 • Workshop Pássend passend onderwijs op landelijke dagen ; Landelijk congres Brede school 23 april 2015 en Dag van de cultuureducatie LKCA 17 juni 2015. Verslag
 • Opdrachtleider Innovatie, K2 Brabants kenniscentrum Jeugd. Opdrachtleider voor innovatieve pilots, die worden uitgevoerd in samenwerking met het werkveld in Noord-Brabant ( gericht op de profijtgroep jeugd). Onderzoek/ experiment, ontwikkeling en verandering staan centraal. De projecten zijn; – innovatie processen ( innovatienetwerk) samenwerkende gemeenten; Regio Hart van Brabant; – innovatie sociale wijkteams ( herevaluatie, ontwikkeling wijkteams en netwerken jeugd); – modules voor en samenwerking met hogescholen tbv ontwikkeling sociale wijkteams; – social design ( ism maatschappelijke-en onderwijsinstellingen en creatief ondernemers) – spelend innoveren ( ontwikkeling/verandering werkcultuur en -tradities). 2014-2015
 • Advies, training en aanbevelingen voor scholen bij de aansluiting passend onderwijs en jeugdzorg. Project Passend onderwijs: ‘ Omgaan met verschillen in de klas ‘, pilot die zichtbaar wil maken dat het onderling herkennen en begrijpen van de verschillen tussen leerlingen ( ook door de leerlingen) de leerkrachten ondersteunt bij observaties, reflectie en interventies voor het realiseren van een goed en veilig leerklimaat. K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd en Meent groep, 2014-2015
 • Ontwikkelaar en opleider Leerwerktraject Intercultureel vakmanschap ism Academische Werkplaats Brabant Diversiteit, Avans Hogeschool en PON. Leercommunity voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs. 2009-2012
 • Teambuilding en samenwerking, 2009-recent
 • Train de trainer op diverse terreinen. 2009-recent.
 • Co-auteur en klankbord bij verschillende uitgaven van het Pedagogisch Platform voor het Pedagogisch Kader;  PK 0-4 jaar , PK 4-13 jaar en PK Samen Verschillend. Auteur van hoofdstuk 22 (PK 0-4 jaar) “Beeldende expressie”. 2008-2013
 • Leerinterventies ( trainingen, intervisies, supervisies en pilots) voor zorgaanbieders, kindercentra, welzijn en onderwijs ( BO, VO, MBO, HBO). Inhouden o.a.: observeren, reflecteren, nieuwe manier van werken, vroegsignalering, passend onderwijs, pedagogisch klimaat, pedagogisch-didaktisch beleid en handelen, partcipatie van ouders en kinderen, samenwerking, teambuilding, diversiteit, omgaan met verschillende leerstijlen ( Kolb) en meervoudige intelligenties (Gardner), kunst-cultuur, natuurbeleving, erfgoed, 1996-recent.
 • Auteur methodiek ‘ Alle kinderen zijn kunstenaars’, uitgave BSJ Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn. 2003
 •  Adviseur en coach bij diverse pedagogische-, kunst-, natuur-, erfgoed-en cultuurprojecten voor scholen ( BO, VO, MBO, HBO) , kindercentra, projectgroepen en gemeenten. 1980- recent

Terug naar trajecten

logo

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.