Samenwerkend leren

Niew. Meer nieuws

Blog gepubliceerd bij K2, Zorg en Welzijn en Sociaalweb

Screen Shot 2015-04-01 at 10.01.55 PM

Samen werkend leren

Het belangrijkste kenmerk van leren en werken zijn lerende deelnemers. Mensen willen  graag  hun eigen binnenste ‘ nieuwsgierige kind’ voeden. Zij nemen zich vaak voor iets in werk of werkwijze te willen vernieuwen om samen beter te worden. Burgers, medewerkers en partners beogen anno nu, regelmatig om samen te veranderen. Op alle niveaus, binnen alle posities. Samen werkend leren, lerend samen werken.

Samen ontwerpen van het veranderproces

Kern van een veranderproces is dat deelnemers deze samen bedenken, ontwikkelen en volgen. Naarmate zij meer invloed kunnen uitoefenen op de verandering en hoe ze dat gaan doen, neemt de bereidheid om te investeren toe. Zelfsturing maakt een proces aantrekkelijk. Lerende werkgroepen zoeken ieder én samen naar kaders en leerdoelen, gerelateerd aan de kaders en doelen van het vraagstuk of de wens. Goed leiderschap en sturing is daarbij nodig.  Soms het grote kader aangevend en piquetpaaltjes sámen met de groep slaand. Maar vooral ook faciliteren van een proces waarin individueel leren en collectief leren samen kunnen gaan.

De kracht van samen leren

Individuen en groepen die ´leren te leren’ ontwikkelen individuele en collectieve vermogens en vaardigheden om uitdagingen aan te gaan. Zij kunnen meta-denken, meta-leren en meta-beslissen. Het is geen gedelegeerd en ontvangend leren en werken, er is immers geen traditie in ‘aanpak’ meer. Zij zoeken sámen oplossingen. Bij bestaande zelfregulerende  groepen blijkt dat zij bestaan uit mensen die houden van hun werk. Is hun werk hun passie? Of is het samen lerend werken zo prettig dat het hun passie is geworden ? De leiderschapsstijl bij deze groepen is ondersteunend aan ieders eigen intrinsieke motivatie om passie en talent in te kúnnen inzetten. De twinkelende ogen en de euforie in een traject resulteert meestal in onverwacht hoge en succesvolle resultaten.

Tips

– Blijf je eigen en elkaars motivatie en passie aanwakkeren. Zoek inspiratie uit verschillende en liefst ook onbekende bronnen die jullie interesses en expertises voeden en verdiepen.

– Oefen regelmatig bewust met een nieuwe open blik te kijken, als een nieuwsgierig kind. Door intuïtie, associatievermogen en verbeeldingskracht, ontwikkel je snel en gemakkelijk verrassende nieuwe ideeën.

– Neem regelmatig even kort de tijd om te brainstormen en ideeën te ontwikkelen. Of er nu iets succesvols uit komt of niet. Het proces is het belangrijkste. Elk idee is bruikbaar. Of en wanneer je dat idee uitvoert kun je later bepalen.

– Doe ervaring op in andere ondernemingen. Hoe de leden in de creatieve sector samenwerken aan vernieuwingen ( uitvindingen) is b.v. een motiverende inspiratiebron.

– Geef kans aan mislukkingen. Lerende deelnemers willen zichzelf uitdagen om níeuwe dingen te ondernemen. Mislukt iets? Dat is niet voor niets. Elke ‘fout’ die ontstaat, zorgt voor nieuwe inzichten om weer verder te komen.

-Zie geen beren op de weg, maar juist mogelijkheden. Zo ontstaan andere wegen en kansen voor jullie proces.

– Geef niet op,  reflecteer. Evalueer regelmatig proces , belevingen en tussentijdse resultaten. Zoek steeds weer naar nieuwe mogelijkheden .

– Kies voor een vorm van leiderschap, die ‘ samenwerkend leren ’ aanmoedigt. Vertrouwen biedt en heeft. Samen met de groep ín the box óut of the box kan denken. Die mét de groep go- en no go bespreekt en sámen bepaalt. Die het proces faciliteert.

– Huur , als de verandering in jullie werkcultuur groot is, een professional in die bekend is met leerpsychologische studies  (hoe mensen leren). Ook met de studies uit de organisatiepsychologie én de ervaringen uit de creatieve sector over ontwikkelen en innovatie. Dit garandeert hoge leeropbrengsten, een effectieve transfer van opgedane kennis en vaardigheid en vooral….. veel plezier.

 

logo

Lidwien van Noorden April 2015-04-12

“Investeren in mensen en vernieuwing van werktradities bij veranderende behoeften zijn  passie en vak van Lidwien van Noorden. Zij is owner van het advies- en trainingsbureau  Colorsunwind en werkt tevens bij MEEK2 en K2 Brabants kenniscentrum Jeugd. Zij houdt de vaart in leer- en veranderingstrajecten en let op succesvolle inplementatie en draagvlak. Haar opdrachtgevers, klanten en co-creeërders noemen haar een ervaren, veelzijdig en inspirerende senior opleider, adviseur, challenger en visionair leider. Zij komt met innovatieve en creatieve ideeën en heeft een vernieuwende aanpak”.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Visual & Performance Artist. Curator. Bestuurder. Adviseur. Opleider.